24 juli, 2017

Dragonfly in summerrain

De har store fasettøyne

29 juni, 2017

Breviksbrua i solnedgang

Breviksbrua

Brevikbrua er en hengebro over munningen til Frierfjorden mellom kommunene Bamble og Porsgrunn i Telemark. På vestsiden, i Bamble, ligger Stathelle, og på østsiden ligger Brevik i Porsgrunn. Brua er 677 meter lang, og hovedspennet er 272 meter. Til sammen har brua 19 spenn, med seilingshøyde 45 meter.[1]
Brevikbrua ble åpnet i 1962, og var en del av E18 fram til 1996, da ny E18 ble tatt i bruk og lagt over den nye Grenlandsbrua litt lenger inne i fjorden. I dag er Brevikbrua del av fylkesvei 354.
Sammen med Grenlandsbrua ble Brevikbrua i 2002 foreslått vernet i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner.[2]Riksantikvaren fredet de to bruene 17. april 2008.[3] 
(Wikipedia)

12 desember, 2012

Kong Vinter har ankommet Grenland

Langesund

Breviksbrua
Bildet er tatt 10-12-12, men sånn så jo det nesten ut da Tordenskiold ankom Langesund for over 300 år siden også.  Mange minner er bevart i byen fra den tiden.
Breviksbrua er en hengebro som går fra Brevik til Bamle over Frierfjorden i Telemark Broen ble åpnet av samferdselsminister Trygve Brattelie 26. mai 1962. Breviksbrua var en del av E18 frem til Grenlandsbrua ble bygget. Nå er den en del av fylkesvei 354.
Breviksbrua ble fredet av riksantikvaren 17. april 2008.


Gamle Stathelle, Grenlandsbrua over Frierfjorden

05 desember, 2012

gammel tid ca. anno 1930


Vi var så heldig å arve mine foreldres galme familiealbum. Et dykk i min mors fotoalbum... 
Bildene er tatt tidlig på 1930 tallet tror jeg.
Jeg har av-fotografert og etterbehandlet bildene i Photoshop.
Har valgt å beholde gammelt og slitt utseende.

morfar jobbet på Island i sin ungdom

arbeidskamerater

modig, stilig ung dame


gode venninner